Pingst 2027 infaller på följande datum:

Pingst för kommande år:

Maj 2027

Pingst andra år