Pingst 2025 infaller på följande datum:

Pingst för kommande år:

Juni 2025

Pingst andra år