Pingst 2019 infaller på följande datum:

Pingst för kommande år:

Juni 2019

Pingst andra år