Pingst 2017 infaller på följande datum:

Pingst för kommande år:

Juni 2017

Pingst andra år