Pingst 2016 infaller på följande datum:

Pingst för kommande år:

Maj 2016

Pingst andra år