Pingst 2012 infaller på följande datum:

Pingst för kommande år:

Maj 2012

Pingst andra år