Pingst 2010 infaller på följande datum:

Pingst för kommande år:

Maj 2010

Pingst andra år