Pingst 2009 infaller på följande datum:

Pingst för kommande år:

Maj 2009

Pingst andra år