Pingst 2008 infaller på följande datum:

Pingst för kommande år:

Maj 2008

Pingst andra år