Pingst 2007 infaller på följande datum:

Pingst för kommande år:

Maj 2007

Pingst andra år