Pingst 2006 infaller på följande datum:

Pingst för kommande år:

Juni 2006

Pingst andra år