Pingst 2005 infaller på följande datum:

Pingst för kommande år:

Maj 2005

Pingst andra år