Pingst 2004 infaller på följande datum:

Pingst för kommande år:

Maj 2004

Pingst andra år