Pingst 2003 infaller på följande datum:

Pingst för kommande år:

Juni 2003

Pingst andra år