Pingst 2002 infaller på följande datum:

Pingst för kommande år:

Maj 2002

Pingst andra år