Pingst 2000 infaller på följande datum:

Pingst för kommande år:

Juni 2000

Pingst andra år