Pingst 1999 infaller på följande datum:

Pingst för kommande år:

Maj 1999

Pingst andra år