Pingst 1998 infaller på följande datum:

Pingst för kommande år:

Maj 1998

Pingst andra år