Pingst 1997 infaller på följande datum:

Pingst för kommande år:

Maj 1997

Pingst andra år