Pingst 1996 infaller på följande datum:

Pingst för kommande år:

Maj 1996

Pingst andra år