Pingst 1995 infaller på följande datum:

Pingst för kommande år:

Juni 1995

Pingst andra år