Pingst 1994 infaller på följande datum:

Pingst för kommande år:

Maj 1994

Pingst andra år