Pingst 1993 infaller på följande datum:

Pingst för kommande år:

Maj 1993

Pingst andra år