Pingst 1992 infaller på följande datum:

Pingst för kommande år:

Juni 1992

Pingst andra år