Pingst 1990 infaller på följande datum:

Pingst för kommande år:

Juni 1990

Pingst andra år