Pingst 1989 infaller på följande datum:

Pingst för kommande år:

Maj 1989

Pingst andra år