Pingst 1988 infaller på följande datum:

Pingst för kommande år:

Maj 1988

Pingst andra år