Pingst 1987 infaller på följande datum:

Pingst för kommande år:

Juni 1987

Pingst andra år