Pingst 1986 infaller på följande datum:

Pingst för kommande år:

Maj 1986

Pingst andra år