Pingst 1985 infaller på följande datum:

Pingst för kommande år:

Maj 1985

Pingst andra år