Pingst 1984 infaller på följande datum:

Pingst för kommande år:

Juni 1984

Pingst andra år