Pingst 1983 infaller på följande datum:

Pingst för kommande år:

Maj 1983

Pingst andra år