Pingst 1982 infaller på följande datum:

Pingst för kommande år:

Maj 1982

Pingst andra år