Pingst 1981 infaller på följande datum:

Pingst för kommande år:

Juni 1981

Pingst andra år