Pingst 1980 infaller på följande datum:

Pingst för kommande år:

Maj 1980

Pingst andra år