Pingst 1979 infaller på följande datum:

Pingst för kommande år:

Juni 1979

Pingst andra år