Pingst 1978 infaller på följande datum:

Pingst för kommande år:

Maj 1978

Pingst andra år