Pingst 1977 infaller på följande datum:

Pingst för kommande år:

Maj 1977

Pingst andra år