Pingst 1976 infaller på följande datum:

Pingst för kommande år:

Juni 1976

Pingst andra år