Pingst 1975 infaller på följande datum:

Pingst för kommande år:

Maj 1975

Pingst andra år