Pingst 1974 infaller på följande datum:

Pingst för kommande år:

Juni 1974

Pingst andra år