Pingst 1973 infaller på följande datum:

Pingst för kommande år:

Juni 1973

Pingst andra år