Pingst 1972 infaller på följande datum:

Pingst för kommande år:

Maj 1972

Pingst andra år