Pingst 1970 infaller på följande datum:

Pingst för kommande år:

Maj 1970

Pingst andra år