Pingst 1969 infaller på följande datum:

Pingst för kommande år:

Maj 1969

Pingst andra år