Påsk 2025 infaller på följande datum:

Påsk för kommande år:

April 2025

Påsk andra år