Påsk 2023 infaller på följande datum:

Påsk för kommande år:

April 2023

Påsk andra år