Påsk 2017 infaller på följande datum:

Påsk för kommande år:

April 2017

Påsk andra år