Påsk 2016 infaller på följande datum:

Påsk för kommande år:

Mars 2016

Påsk andra år