Påsk 2013 infaller på följande datum:

Påsk för kommande år:

Mars 2013

Påsk andra år